info@groenregisseur.nl
06-17125869

voor:

 
Tuinaanleg
Boomverzorging
Tuinonderhoud
En verder .....
  - Sneeuwruimen
- Kerstversiering
- etc.
 
 
 

Een boom behoeft verzorging, al van jongs af aan. Een boom gaat in de regel vele jaren mee en vormt ook vaak een bepalend onderdeel in uw tuin. Een boom die er eenmaal staat is daarmee ook niet zomaar vervangbaar. Reden voor een weloverwogen keuze, een passende plaatsing in combinatie met de inrichting van uw tuin en een juiste verzorging tijdens het groeiproces. En als een boom weg moet, zal dat verantwoord moeten gebeuren. Groenregisseur kan in alle fasen van dienst zijn.

Wanneer een boom nog jong is, kunnen vele mogelijke problemen naderhand voorkomen worden door begeleidingssnoei. Dit houdt in dat in de periode van aanplant tot gewenst eindbeeld er frequent gesnoeid moet worden. Alleen dan wordt het gewenste eindbeeld zo goed mogelijk benaderd. Met o.a. uitlichten - het uitdunnen van de kroon - wordt de mechanische belasting verminderd en de lichtinval bevorderd wat bladgroei aan de binnenkant bevordert. Het resultaat van de begeleidingssnoei kan uiteraard een natuurlijke vorm - een stam en een mooie kroon - zijn, maar ook een functionele vorm, zoals dat geval is bij leibomen. De leilinde is een mooi voorbeeld van het creŽren van schaduw, terwijl bijvoorbeeld de pereleiboom juist optimaal gebruik kan maken van zon op een zuidgevel. Bij leibomen zal er in veel gevallen meerdere malen per jaar begeleidingssnoei noodzakelijk zijn.

Soms moeten uw bomen worden aangepast aan specifieke omstandigheden. Door middel van opkronen - het wegnemen van de onderste takkrans - kan bijvoorbeeld een minimale doorrijhoogte onder een boom worden gecreŽerd.

Is er in het verleden geen of te weinig onderhoud gepleegd dan kunnen de gevolgen van de achterstallige snoei in bepaalde gevallen worden wegwerkt door op verantwoorde wijze een deel van de kroon weg te nemen. Daarna kan met begeleidingssnoei het gewenste beeld weer nagestreefd worden.

Wordt een boom te groot, neemt hij teveel water op, of wordt hij belemmert in groei door bijvoorbeeld bestrating, dan is het mogelijk de boom in omvang te beperken door middel van innemen - het beperkt reduceren van de omvang - of, rigoureuzer, door middel van kandelaberen. De levensduur van de boom kan zodoende worden verlengd. Niet alle soorten bomen verdragen deze behandeling even goed. Zonnebrand en ziektes, schimmels en rot ter plaatse van de wond kunnen, met name na het kandelaberen, een bedreiging voor de boom vormen. Dit vereist de juiste nazorg.

Bij sommige bomensoorten vereist het behoud ervan een rigoureuze snoeimethode in de vorm van knotten - waarbij de kruin volledig wordt teruggesnoeid - zoals dat het geval is bij wilgen maar ook bij bomen voor de kleinere tuin zoals de bolacacia of bolesdoorn. Afhankelijk van de soort moet het knotten jaarlijks tot eens in de vijf jaar gebeuren. Lang niet alle boomsoorten zijn bestand tegen deze vorm van snoeien.

Heeft een boom het einde van zijn levensduur bereikt, wordt de boom te groot of staat hij bij een herinrichten van de tuin in de weg dan zal moeten worden overgegaan tot het rooien van de boom en het eventueel uitfrezen of verwijderen van de stronk uit de grond. Het omzagen van bomen is een operatie die zekere risico's met zich meebrengt en dus met zorg moet plaatsvinden. Verder mag een boom niet zonder meer worden gekapt. In bepaalde situaties en voor sommige soorten is daarvoor een kapvergunning vereist.

Groenregisseur kan u bij alle aspecten van aanplanten, onderhouden, snoeien en rooien van bomen, maar ook de bijkomende aspecten zoals versnipperen, kapvergunningen, behandeling van ziektes en plagen, adviseren en van dienst zijn. Alle benodigde werkzaamheden worden door Groenregisseur op een veilige en professionele manier uitgevoerd, zowel door gebruik te maken van klimtechniek, als door middel van het inzetten van een hoogwerker of hijskraan.

Snoeien Rooien

Groenregisseur - Donauring 1, 5463 AA Veghel - KvK-nr: 17271461 - Bank: IBAN: NL85 RABO 0156 1787 10