Snoeien is een wezenlijk onderdeel bij het groeiproces van de meeste bomen in uw tuin. Vroeg of laat. Soms te laat. Om uiteenlopende redenen worden bomen gesnoeid: voor de vorm, om de omvang te beperken, of voor een langere levensduur. Het is een punt van aandacht.

 

Begeleidingssnoei. Tijdens het groeiproces wordt met begeleidingssnoei een bepaald eindbeeld nagestreefd. De snoeiwerkzaamheden worden door Groenregisseur op een veilige en professionele manier uitgevoerd, o.a. door gebruik te maken van klimtechniek.

 

Uitlichten. Door de kroon uit te dunnen wordt de mechanische belasting verminderd en de lichttoetreding in de kroon verbeterd zodat bladgroei daar bevorderd wordt. Rechts het resultaat een jaar na de snoei.

 

Kandelaberen. Als bomen te groot voor de tuin zijn geworden kan met kadelaberen het rooien nog 5 tot 10 jaar uitgesteld worden. Deze snoeimethode kan ook uitkomst bieden als door bestrating rond de boom er onvoldoende water of lucht beschikbaar is.