Een zieke boom die niet te redden is, moet worden geruimd. Dat geldt ook voor een boom die te oud is geworden en een gevaar op gaat leveren, of als de boom u simpelweg in de weg staat. Het rooien van een boom en het verwijderen van de stronk vraagt om een deskundige aanpak.

 

Soms vormt een oudere boom een gevaar voor het beschadigen van de woning door mogelijk omvallen bij hevige wind of door het wegdrukken van een te dichtbij gelegen muur. Het omzagen en ruimen van de boom is dan de enige optie.

 

Afhankelijk van de omstandigheden wordt bij het rooien van een boom deze door middel van klimtechniek, een hoogwerker of een hijskraan geheel weggehaald.

 

Bij sommige omstandigheden, waarbij er geen ruimte is voor plaatsing van een kraan, is het alleen mogelijk de boom te rooien door de deze te ontdoen van de takken en vervolgens in schijven naar beneden te halen.

 

Groenregisseur zorgt vanzelfsprekend voor het bergen en het transport van de gerooide boom naar de stortplaats.

 

Achttien "bejaarde" coniferen, die tientallen jaren de vrije ruimte hadden gehad om te groeien, moesten tenslotte het veld ruimen omdat ze bij wind een steeds grotere bedreiging gingen vormen voor het huis ernaast.

 

Desgewenst kan door Groenregisseur de overblijvende stronk worden verwijderd met behulp van een stronkenfreesmachine.....

 

.... of geheel worden uitgegraven.

 

.... maar dit kan natuurlijk ook. Voor wie nog geen afscheid van een boom kan nemen, maken we er gewoon iets decoratiefs van, zoals dit vogelhuisje.